CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SÀI GÒN

  KHÁCH HÀNG

  CÔNG TY TNHH SEPZONE - LINH TRUNG (TRUNG QUỐC)

  CHI PHÍ XÂY DỰNG

  $ 7.0 triệu

  HOÀN THÀNH DỊCH VỤ

  06-2007

  VAI TRÒ CỦA SCC

  - Thiết kế đường
  - Thiết kế hệ thống nước mưa
  - Thiết kế hệ thống nước thải
  - Thiết kế hệ thống cấp nước
  - Lập dự toán

KHU CHẾ XUẤT - CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG III (200Ha)

KCX & CN Linh Trung III được xây dựng ở tỉnh Tây Ninh, Việt Nam với quy mô là 200 Ha