CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SÀI GÒN

SỨ MỆNH của SCC là trở thành một nhà tư vấn thiết kế đa dạng, sáng tạo và chất lượng cho các dự án thể hiện sự xuất sắc trong kế hoạch và thiết kế, dẫn đến tác động tích cực đến các cộng đồng nơi đặt dự án.

TẦM NHÌN của SCC là biến mọi cảm hứng của khách hàng thành hiện thực với chuyên gia địa phương và toàn cầu của SCC.

Nhóm SCC duy trì GIÁ TRỊ cốt lõi và các nguyên tắc là động lực để SCC trở nên xuất sắc. SCC cố gắng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất trong công việc và hướng đến mục tiêu tốt nhất trong mọi việc SCC thực hiện.

NĂNG LỰC - SCC có trách nhiệm và đáp ứng trong việc duy trì tiêu chuẩn cao nhất về hiệu quả, chuyên nghiệp và thực hành. SCC chịu trách nhiệm cho công việc của mình và vẫn tiếp tục theo sát công việc, SCC chỉ thành công khi khách hàng của chúng tôi thành công.

MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - Mối quan hệ khách hàng của SCC dựa trên sự tin tưởng, trung thực và chính trực. SCC tập trung phát triển mối quan hệ bền vững, lâu dài với mọi khách hàng.

ĐỔI MỚI - SCC tin rằng ‘mọi thứ đều có thể. Với chuyên môn của mình, SCC cam kết tìm kiếm các khái niệm mới và sáng tạo để áp dụng cho các bộ phận công việc của chúng tôi.

PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP - SCC tin vào giá trị của nhân viên và nhân viên là nguồn lực quý giá nhất của SCC. SCC khuyến khích sự phát triển chuyên nghiệp của họ và công nhận sự xuất sắc của họ. SCC cố gắng cải tiến liên tục trong mọi lĩnh vực.

HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM - SCC là một nhóm các chuyên gia. SCC đáp ứng được cho khách hàng, đối tác bởi các thành viên trong nhóm.

GIAO TIẾP - SCC tin rằng giao tiếp là một đồng minh mạnh mẽ. SCC truyền tải thông tin tới tất cả các cấp với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác và nhân viên.

NHANH CHÓNG - SCC được trao quyền để đưa ra quyết định có trách nhiệm trong khung thời gian và ngân sách của khách hàng. SCC trao thưởng cho nhân viên của chúng tôi để đưa ra các quyết định kịp thời, sáng suốt giúp các dự án của khách hàng của chúng tôi đi đúng hướng.