CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SÀI GÒN

  KHÁCH HÀNG

  CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KCN VIỆT NAM - SINGAPORE

  CHI PHÍ XÂY DỰNG

  $ 50.0 triệu

  HOÀN THÀNH DỊCH VỤ

  06-2010

  VAI TRÒ CỦA SCC

  - Thiết kế hạ tầng

  - Thiết kế hệ thống chiếu sáng

  - Lập dự toán

VSIP 2 - MỞ RỘNG

VSIP 2 mở rộng được xây dựng tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam với quy mô như sau:

 • Diện tích đất:            1,000.0 Ha
 • Sản phẩm:                Đất cho thuê