CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SÀI GÒN

  Thiết Kế

  SCC đã cung cấp cho rất nhiều khách hàng các sản phẩm thiết kế 

  Quản lý dự án

  SCC cung cấp dịch vụ Quản lý dự án tổng thể cho các dự án xây dựng.

  Dịch vụ

  SCC cung cấp tổng thể các dịch vụ